HOST LƯU TRỮ SSD 20GB

1,450,000 đ/yr

GÓI 20.000MB

1.450,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng GÓI 20.000MB

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 1 tên miền

HOST LƯU TRỮ SSD 40GB

2,650,000 đ/yr

GÓI 40.000MB

2,650,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng GÓI 40.000MB

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 5 tên miền

HOST LƯU TRỮ SSD 80GB

4,750,000 đ/yr

GÓI 80.000MB

4,750,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 80.000mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 10 tên miền