5 email theo tên miền 5GB

450,000 đ/6mo

5 email theo tên miền 5GB
Dung lượng 5GB
Email quản trị tiếng việt

20 email theo tên miền - 30GB

700,000 đ/6mo

20 email theo tên miền 30GB
Dung lượng 30GB
Email quản trị tiếng việt

50 email theo tên miền - 100GB

1,000,000 đ/6mo

50 email theo tên miền 100GB
Dung lượng 100GB
Email quản trị tiếng việt