GÓI Hosting 2800MB

750,000 đ/yr

GÓI 2800MB

750,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 2800mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 1 tên miền

GÓI 4000MB - 950k

950,000 đ/yr

GÓI 4000MB

950,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 4000mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 1 tên miền

Host 270k - 800MB

270,000 đ/yr

GÓI 800MB

270,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 800mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 1 tên miền

GÓI Hosting 6500MB

1,250,000 đ/yr

GÓI 6500MB

1250,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 6500mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 3 tên miền

GÓI Hosting 8000MB

1,500,000 đ/yr

GÓI 8000MB

1550,000 Đ - 1 Năm

Dung lượng 8000mb

Ổ cứng SSD tốc độ cao

Băng thông không giới hạn

Sử dụng 1 tên miền